Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Projesi | Homepage

HAKKIMIZDA

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanların fethine katılan beylerin soyundan gelenlere, tarihte ‘‘Evlad-ı Fatihan’’ ismi verilmiştir. O dönemden beri Balkan Türkleri bu adla anılmaktadır. Bu kişiler insani ve İslami ölçüler açısından son derece yüksek niteliklere sahip kişiler arasından seçilerek gönderilmişlerdi. O dönemden beri de kimliklerini ve vakarlarını kaybetmediler.

Bu kapsamda Konya STK’ları bu bölgeye dönük bir proje başlattı. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının maddi desteğiyle gerçekleştirilecek olan ‘‘Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Projesi’’ Konya STK’ları İcra Heyeti adına, platform üyesi Hikmet İlim ve Sanat Derneği (HİSDER) başvuru sahipliğinde Selçuklu Belediyesi’nin ortaklığıyla gerçekleştirilecektir. Platform üyesi 126 STK’nın her birinin katkılarıyla daha da anlam kazanacaktır.

Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Projesi başta Konya STK’ları olmak üzere Balkanlarda faaliyetlerini sürdüren kardeş STK’lar ile Türkiye’deki STK’ları işbirliğine yönlendirecek, onların kapasitelerini geliştirecek ve sürdürülebilir bir işbirliği gerçekleştirilecektir. Konya STK’ları öncülüğünde düzenlenen geleneksel Ufuk Turu Toplantıları bunun için önemli bir işbirliği platformu olacaktır.

Proje kapsamında Makedonya (Üsküp), Kosova (Prizren), Karadağ (Podgorica), Bosna Hersek (Saraybosna), Arnavutluk (Tiran), Sırbistan (Yeni Pazar) altı ülke ve bu ülkelerin şehirleri ile ilişkiler geliştirilecektir. Yapılacak faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ufuk Turu Toplantılarına Balkan STK’larından katılımın sağlanması, Balkanlarda faaliyet sürdüren STK’larla ilgili bir envanter çalışması yapılması, Saraybosna’da Balkan Zirvesi düzenlenmesi, İnteraktif web sitesi dizaynı, Balkan STK’larına kapasite artırıcı eğitimlerin verilmesi, bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları ve Daimi Sekretarya tesisi gibi faaliyetler bütün bir yılı kapsayacak. Zira bu proje bundan sonraki dönemde yapılacak faaliyetlerin altlığını oluşturacak, temeller atacaktır. Somut, ulaşılabilir, ölçülebilir, faydalı sonuçlar üretilecek, Konya ve Türkiye STK’ları doğrudan işbirliği yapabilecekleri bir altyapıya kavuşacaktır.

Konya STK‘ları İcra Heyeti’nin desteği ile, ilk kez bu içerikte bir proje gerçekleştiriliyor olması şehrimiz adına son derece önemli ve heyecan uyandırıcıdır.

Hikmet İlim ve Sanat Derneği Başkanı
Proje Koordinatörü
Prof.Dr. Önder KUTLU